Inloggen
Vorige 1

Resultaten

1 186
Normen voor interne controle
Alert
1 187
Presentatie ICR methodiek
Alert
T 103
Monitor grondbedrijf en woningbouw
Alert
O 10
'Civieltechnische kunstwerken (harmonisatie)'
Alert
2 43
Herstructurering WSW
Alert
O 47
Baggeren (harmonisatie)
Alert
O 48
Kade- en oeverbescherming (harmonisatie)
Alert
O 58
Beleidsnotitie en verordening Fries
Alert
O 174
Uitwerking startnotitie parkeervisie en parkeerbeleid / evaluatie centrum breed
Alert
3 147
Beleidsnota Sport en Bewegen
Alert

sep

okt

nov

dec

2018

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2019

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Gemeenteraad

21-12-2015 t/m 25-09-2017

Commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu

23-05-2016 t/m 14-09-2017

Overleg met externen

14-09-2017

Gemeenteraad

18-06-2015 t/m 25-09-2017

Commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu

23-05-2016 t/m 14-09-2017

Gemeenteraad

25-09-2017

Commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu

03-03-2016 t/m 14-09-2017

Commissie Samenlevingszaken

11-05-2017 t/m 14-09-2017

Gemeenteraad

11-05-2017 t/m 25-09-2017

Commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu

22-12-2015 t/m 14-09-2017

Gemeenteraad

15-02-2016 t/m 25-09-2017

Gemeenteraad

10-08-2015 t/m 25-09-2017

Vorige 1
Export LTA naar Excel